Thông tin cuộc thi

Thời gian bắt đầu: 08-10-2020 00:00

Thời gian kết thúc: 10-10-2022 23:59

Thông tin liên hệ

Ban tổ chức

Liên hệ thắc mắc về thanh toán: 0387 656 709 (Ms. Nga My)

Hotline: 0983 717 923 (Ms. Uyên) - 0856 025 280 (Mr. Sang)

Facebook: https://www.facebook.com/club.wapa/


Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu tổ chức thi online liên hệ 0961 733 453

Powered by: iViVi